<aside> 📝 Du har förmodligen redan blivit uppmanad att “dokumentera allt” och kanske gör du det redan på olika sätt. Toxi hjälper dig att samla all dokumentation på ett ställe, strukturerat och anpassat för att kunna fungera så bra som möjligt i en juridisk process, om du skulle behöva det.

</aside>

Testa appen redan nu

https://cpcsdydsyfg.typeform.com/to/qY7NEUiX


Appen utvecklas och vill bli proaktiv

Det är, rent ut sagt skitsvårt att veta vad av allt man utsätts för som faktiskt är våld. Vad som är en brottslig handling och vad någon kan dömas för.

Det är också otroligt svårt att veta vem man kan kontakta för att få vilken hjälp. Man kan googla, ringa en kvinnojour eller kontakta socialen. Men det borde vara mycket lättare än så. Toxi.app vill så småningom kunna hjälpa dig att analysera det du dokumenterar och ge information tillbaka som gör att du bättre förstår din situation och dina möjligheter.


Instagram Tiktok