Initiativtagare bakom detta test är medarbetare på scilla.studio som i olika former själva, eller som närstående upplevt våld i nära relationer.